7er kabal

7er kabal også kjent som Solitaire er en av verdens mest populære kabaler. Den er også godt kjent i Norge og mange husker den kanskje fra gratisspillene på den gamle Windows maskinen. I dag spilles kabalen både fysisk med kortstokk, men også på telefon og på datamaskin.

Grunnen til at 7er kabalen er så populær er nok mye på grunn av dens enkle regler, men også det faktum at det faktisk ligger litt taktikk bak den. Det er ikke alltid kabalen går opp og noen ganger er det faktisk ikke din feil en gang. Slik er det jo med kabal. Vi skal introdusere deg til reglene og fremgangsmetode slik at du kan legge din egen 7er kabal.

Slik legger du opp 

I denne kabalen skal du bruke hele kortstokken. Start med å legge ut et kort med bildesiden opp. Deretter skal du lage en bunke ved siden av der et kort ligger vendt nedover og et skal ligge på toppen åpent. Neste bunke skal ha to kort vendt nedover og et åpent på toppen, og slik fortsetter det til du har laget totalt syv bunker. De resterende kortene legger du i en bunke på høyre side, eller der du måtte ønske.

De resterende kortene kan du bruke til å trekke underveis i spillet. Essene (A), skal du plassere ovenfor de syv bunkene så fort de dukker opp. Målet er nemlig å samle alle kortene, i stigende rekkefølge, fordelt ut ifra kortenes farge.

Spillets gang

Nå som du har lagt frem alle kortene er det på tide å begynne spillet. Du kan flytte kort ved å legge et kort oppå et kort som har en verdi høyere. Det som gjør det vanskelig, er at du må også legge annenhver rødt og svart kort. Det vil si at om du har hjerter 9, spar 8 og ruter 7 kan disse plasseres oppå hverandre der 9 ligger nederst. Når du flytter spar 8 og ruter 7 får du to åpne bunker. Det vil si at du nå kan snu det øverste kortet i disse to bunkene.

Dersom ingen av kortene kan flyttes i de syv bunkene er på tide å begynne å bruke bunken med de resterende kortene. Kommer det nå en kløver 6 kan du legge den oppå bunken du har laget deg. Er du heldig har du kanskje en hjerter eller ruter 5 som gjør at du får frigjort enda et kort.

Ess og Konge

Dersom du har frigjort alle kort i en bunke får du et fritt område. Her kan du plassere konger. Det er nemlig slik at du gjerne vil ha kongene nederst, ettersom det vil bli lettere for deg å plassere de andre kortene i synkende rekkefølge. Så, så fort du har en ledig rute er det bare å flytte en konge dit.

Essene skal du plassere utenfor bunken. Målet med spille er alle kortene innenfor sin kategori skal ligge i samme bunke, med esset på bunden. Det vil si at om du har funnet hjerter ess og senere finner hjerter 2, kan du legge det oppå. Kabalen er løst når alle kortene i bunken er plassert oppå tilhørende ess.