Yatzy Bonus med 5 terninger

Yatzy er et populært terningspill som kombinerer flaks og strategi – og hvor det å forstå bonussystemet er nøkkelen til suksess. Spillerne i Yatzy konkurrerer om å samle poeng ved å kaste fem terninger og oppnå ulike kombinasjoner. La oss dykke ned i detaljene rundt bonusen i Yatzy med 5 terninger, hvordan bonusen oppnås, og hvordan den kan påvirke poengsummen din.

Yatzy-spill med 5 terninger

Yatzy med 5 terninger er den klassiske og mest kjente varianten av spillet, hvor spillerne kaster fem terninger og prøver å få spesifikke kombinasjoner for å samle poeng. Målet er å oppnå den høyeste poengsummen ved slutten av spillet – ved å benytte strategi og håpe på litt flaks. Hver spiller får opp til tre kast per tur.

Hvordan spille med 5 terninger

Spillet foregår ved at hver spiller etter tur kaster de fem terningene. Etter hvert kast kan spilleren velge å beholde noen av terningene og kaste resten på nytt, opptil to ganger til. Etter tre kast må spilleren velge en kombinasjon å fylle ut på poengblokken. Poengblokken inneholder forskjellige kategorier som gir poeng basert på terningresultatene.

For å oppnå bonusen i Yatzy, må spilleren fokusere på de øverste seks kategoriene i poengblokken: enere, toere, treere, firere, femmere og seksere. Eller det som også kalles «over streken». Målet er å samle minst 63 poeng i disse kategoriene, noe som utløser en bonus på 50 poeng.

Yatzy-poengberegning trinn for trinn

 1. Enere, toere, treere, firere, femmere og seksere: Poengene i disse kategoriene beregnes ved å summere verdiene av de respektive terningene. For eksempel, hvis du har tre terninger med verdien 4, får du 12 poeng i firere-kategorien.
 2. Bonus: Hvis summen av poengene i de øverste seks kategoriene er minst 63, får du en bonus på 50 poeng.
 3. Andre kombinasjoner: Dette inkluderer ett par, to par, tre like, fire like, fullt hus, liten straight, stor straight, sjanse og Yatzy. Hver av disse kombinasjonene har sine egne poengberegninger, som fremgår i oversikten nedenfor.

Kombinasjonsalternativene

 • Ett par: To terninger med samme verdi. Poengsummen er summen av disse to terningene.
 • To par: To sett med to terninger med samme verdi. Poengsummen er summen av alle de fire terningene.
 • Tre like: Tre terninger med samme verdi. Poengsummen er summen av disse tre terningene.
 • Fire like: Fire terninger med samme verdi. Poengsummen er summen av disse fire terningene.
 • Hus: Tre terninger med én verdi og to terninger med en annen verdi. Poengsummen er summen av alle de fem terningene.
 • Liten straight: Fire terninger i sekvens, som 1-2-3-4 eller 2-3-4-5. Liten straight gir 15 poeng.
 • Stor straight: Fem terninger i sekvens, som 1-2-3-4-5 eller 2-3-4-5-6. Stor straight gir 20 poeng.
 • Sjanse: Summen av alle fem terningene, uansett hvilke verdier de har.
 • Yatzy: Fem terninger med samme verdi. Yatzy gir 50 poeng.

Fri eller tvungen Yatzy

I fri Yatzy kan spillerne fylle ut poengblokken i hvilken som helst rekkefølge, basert på hvilke kombinasjoner de klarer å oppnå i løpet av runden. Dette gir spillerne fleksibilitet til å bruke sine beste kast på den mest fordelaktige måten.

I tvungen Yatzy må spillerne fylle ut poengblokken i den fastsatte rekkefølge, uavhengig av hvilke kombinasjoner de oppnår. Så selv hvis du er heldig og slår for eksempel fire seksere, kan du ikke benytte dem hvis runden handler om å slå toere. Dette øker vanskelighetsgraden og gjør det vanskeligere å oppnå en høy poengsum.

Notere poengsummene

Det er viktig å holde nøye oversikt over poengsummene i Yatzy. Etter hvert kast noterer spillerne poengene i poengblokken. Ved å følge med på hvilke kombinasjoner som allerede er fylt ut og hvilke som fortsatt er tilgjengelige, kan spillerne planlegge strategien sin bedre.

Når spillet er over, legger man sammen poengene for hver spiller i poengblokken – inkludert eventuelle bonuser. Spilleren med den høyeste poengsummen vinner.

Bonus er nøkkelen til å vinne i Yatzy

For å oppsummere er bonusen i Yatzy med 5 terninger en viktig del av spillet som kan gi deg en betydelig fordel. Ved å fokusere på de øverste kategoriene over streken og planlegge kastene dine nøye, kan du øke sjansene dine for å oppnå bonusen og dermed maksimere poengsummen din. Enten du spiller fri eller tvungen Yatzy, er det å forstå og utnytte bonussystemet nøkkelen til å bli en Yatzy-mester. Les mer om yatzy på yatzyregler.no

Vanlige spørsmål

Hva må man ha for å få bonus i Yatzy?

For å få bonus i Yatzy må du oppnå minst 63 poeng i de øverste seks kategoriene (enere, toere, treere, firere, femmere og seksere) – også kalt «over streken». Dette betyr at du i gjennomsnitt må ha minst tre av hver terningverdi.

Hvor mange poeng for bonus i Yatzy?

Bonusen i Yatzy er 50 poeng. Du får denne bonusen hvis du oppnår minst 63 poeng i de øverste seks kategoriene.

Hva er den høyeste poengsummen i Yatzy?

Den høyeste poengsummen i Yatzy (uten medregnet bonus) er 324 poeng, hvorav 105 er over streken. Med bonus er altså maksimal poengsum 374 (324 + bonus på 50).