Sjuerkabalen slik flest folk kjenner den

De mest populære kortspill i casinoer

Dette klassiske kortspillet kan man lære seg raskt og hygge seg med hele sitt liv, det er populært blant både gamle så vel som unge mennesker. Reglene vi nå skal gjennomgå kan virke litt kompliserte når man først skal lære dem, men når man forstår systemet er det utrolig lett, og man kommer til å lett kunne huske det til neste gang man skal spille. Så la oss kikke litt nærmere på hvordan man spiller dette spillet.

Regler – første del

Til å starte med skal man bruke en helt standard kortstokk med 52 kort slik man bruker i de fleste andre kortspill. Les mere om andre kortspill her. I sjuerkabalen sin kortstokk rangerer vi Ess som det laveste kortet og deretter kommer 2, 3 osv. Helt i toppen har vi knekt, dame og til slutt konge. Dette er viktig å huske, ettersom noen kortspill bruker Ess som sitt høyeste kort.

Regler – del to

Målet mer sjuerkabalen er å få kabalen til å “gå opp”. Det at kabalen går opp betyr at man har lagt alle kortene i fire bunker i stigene tall i hver sin sort. Altså hjerte kan ikke blandes med ruter, det handler ikke bare om fargen, men også symbolet på kortet. Du skal bare sørge for at du skal legge de samme symbolene sammen for at få kabalen til å gå opp.

Regler – del tre

Start med å legge ut sju kort foran deg. Start med det helt venstre kortet først. Det første kortet du legger skal være “åpent” altså du skal kunne se tallet og symbolet på kortet. Det nest kortet du legger til høyre for det skal vær “lukket” altså du skal ikke kunne seg tallet og symbolet på kortet. Så legger du de resterende fem lukket. Nå skal du legge et til nivå med kort. Nå starter du med det andre kort fra venstre og det første kortet du legger der skal være åpent og de videre mot høyre lukket. Så skal du legge et tredje nivå, da starter du på tredje kort fra venstre, som så skal være åpent og så de resterende mot høyre skal være lukket. Denne oppbygning skal du fortsette med fram til det kortet helt til høyre har et åpent kort på seg.

Regler – del fire

Hvis du ser ett Ess blant dine åpne kort, skal du så legge det i en “bygge bunke” et annet sted på bordet. Var det et lukket kort under ditt åpne kan du så snu dette og gjøre det om til et åpent. Ser du en to’er, kan du legge det oppe på dit første Ess osv. Hvis du har en sjuer og åtter som åpne kort, så kan du legge dem oppå hverandre og vente til du får en sekser i din bygge bunke, og på den måten kan du legge flere kort i din bygge bunke samtidig. Hvis du ikke kan gjøre noe, så trekker du et kort fra de kortene du har til overs i din kortstokk. Hvis du kan bruke det, bruk det, hvis ikke trekk et nytt kort osv. Men husk du kan ikke gå tilbake og bruke et gammelt kort du har trukket, det er kun de nyeste du kan bruke.